uchwała Nr 1/6/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz listy rezerwowej stypendystów projektu pt. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” na rok szkolny 2018/2019

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 1. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 09.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.01.2019
  • Data wejścia w życie 09.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 1/6/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz listy rezerwowej stypendystów projektu pt. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” na rok szkolny 2018/2019
  • Podstawa prawna wydania § 5 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXV/574/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian