uchwała Nr 16/672/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Krok w dorosłość” przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 16. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 24.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.04.2019
  • Data wejścia w życie 24.04.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 16/672/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Krok w dorosłość” przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) oraz w związku z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian