uchwała Nr 16/677/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 16. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 29.04.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.04.2020
  • Data wejścia w życie 29.04.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 16/677/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
  • Podstawa prawna wydania art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), rozdz. VI załącznika nr 2 do uchwały Nr 9/355/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 24/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian