uchwała Nr 16/755/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia odmian w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez Województwo w 2018 roku

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 16. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 25.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.04.2018
  • Data wejścia w życie 25.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 16/755/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia odmian w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez Województwo w 2018 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 i z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 27 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) oraz porozumienia Nr UM_RG.041.2.095.2011 zawartego w dniu 30 czerwca 2011 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian