Uchwała nr 1/8/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. z załącznikiem projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian