uchwała Nr 19/756/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 19. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 18.05.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.05.2021
  • Data wejścia w życie 18.05.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 19/756/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w zw. z art. 228 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz na podstawie § 4 ust. 2 uchwały Nr XXVIII/394/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian