uchwała Nr 19/822/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcję koordynatorów do spraw dostępności w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i wojewódzkich osobach prawnych

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Zmieniony
  • Sesja 19. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 20.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.05.2020
  • Data wejścia w życie 20.05.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 19/822/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcję koordynatorów do spraw dostępności w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i wojewódzkich osobach prawnych
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 i 2473)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian