uchwała Nr 19/850/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 19. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 20.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.05.2020
  • Data wejścia w życie 20.05.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 19/850/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
  • Podstawa prawna wydania art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian