Uchwała Nr 1/D/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian