uchwała Nr 20/630/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2017 r.

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 20. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 18.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.05.2016
  • Data wejścia w życie 18.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 20/630/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2017 r.
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 11 a ust. 2 i 6, w związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 2115) oraz w związku z pismem Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak: DTK.VI.4611.5.2016.JW.1 z dnia 14 marca 2016 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian