uchwała Nr 20/858/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 26/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 20. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 27.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.05.2020
  • Data wejścia w życie 27.05.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 20/858/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 26/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
  • Podstawa prawna wydania art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1500 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) w zw. z § 1 uchwały Nr 16/692/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 26/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” oraz uchwały Nr XI/236/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian