uchwała Nr 20/859/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów przyjętych do realizacji w ramach konkursu na organizację i realizację imprez plenerowych organizowanych na terenach wiejskich „Wieś na weekend’2020”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 20. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 27.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.05.2020
  • Data wejścia w życie 27.05.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 20/859/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia listy projektów przyjętych do realizacji w ramach konkursu na organizację i realizację imprez plenerowych organizowanych na terenach wiejskich „Wieś na weekend’2020”
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz § 3 pkt 2 oraz § 7 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 148) oraz § 5 uchwały Nr 10/378/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie organizacji konkursu „Wieś na weekend’2020” na realizację imprez plenerowych na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmienionej uchwałą Nr 18/767/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian