uchwała Nr 20/893/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych informacji z zakresu finansów publicznych dotyczących 2017 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 20. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 23.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.05.2018
  • Data wejścia w życie 23.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 20/893/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych informacji z zakresu finansów publicznych dotyczących 2017 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian