uchwała Nr 20/919/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 20. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 23.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.05.2018
  • Data wejścia w życie 23.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 20/919/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913), uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 r. (zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 4/94/18 z dnia 25.01.2018 r., Nr 8/255/18 z dnia 28.02.2018 r., Nr 12/463/18 z dnia 28.03.2018 r., Nr 18/808/18 z 09.05.2018 r., uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIII/732/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontów oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian