uchwała Nr 21/900/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 25/2020 pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 21. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 03.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 03.06.2020
  • Data wejścia w życie 03.06.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 21/900/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 25/2020 pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) w związku z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) w wykonaniu § 1 uchwały Nr 15/593/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 25/2020 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian