uchwała Nr 22/1048/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie odrzucenia oferty oraz unieważnienia IV części (Pakiet D) postępowania prowadzonego na usługę społeczną z podziałem na 5 części

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 22. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 06.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.06.2018
  • Data wejścia w życie 06.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 22/1048/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie odrzucenia oferty oraz unieważnienia IV części (Pakiet D) postępowania prowadzonego na usługę społeczną z podziałem na 5 części
  • Podstawa prawna wydania art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian