uchwała Nr 22/789/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie Europejskiemu Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu oraz wywieszenia wykazu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 22. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 01.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.06.2016
  • Data wejścia w życie 01.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 22/789/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie Europejskiemu Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu oraz wywieszenia wykazu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 13 ust. 1, art. 25d, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 i § 5 załącznika do uchwały Nr 375/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2002 r. Nr 6 poz. 127 (z późn. zm.),
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian