uchwała Nr 22/887/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 23/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 22. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 09.06.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.06.2021
  • Data wejścia w życie 09.06.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 22/887/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 23/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”
  • Podstawa prawna wydania art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w zw. z § 1 uchwały Nr 19/733/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 23/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, oraz § 2 załącznika do uchwały Nr 49/2111/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert i sposobu oceny ofert w trybie uproszczonym
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian