uchwała Nr 22/908/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 22. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 09.06.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.06.2021
  • Data wejścia w życie 09.06.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 22/908/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
  • Podstawa prawna wydania art. 4 pkt 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 214 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 i z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275, 2320) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038), w związku z uchwałą Nr 2/69/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień, zmienionej uchwałą Nr 11/416/21 z dnia 24 marca 2021 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian