uchwała Nr 23/1087/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Zmieniony
  • Sesja 23. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 13.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.05.2018
  • Data wejścia w życie 25.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 23/1087/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000) oraz § 8 Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, nadanego uchwałą Nr LI/797/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r., w związku z § 47 Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, zatwierdzonego uchwałą Nr 8/250/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian