uchwała Nr 23/795/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 23. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 08.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.06.2016
  • Data wejścia w życie 08.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 23/795/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
  • Podstawa prawna wydania art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 2 Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lutego 2012 r. poz. 424)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian