uchwała Nr 23/976/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 23. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 12.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.06.2019
  • Data wejścia w życie 12.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 23/976/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 492 i 2219) oraz § 13 ust. 5 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/474/12 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 2936 oraz z 2017 r. poz. 4794)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian