uchwała Nr 23/987/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dzierżawionego przez Centrum Medyczne „Nad Brdą” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 23. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 17.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.06.2020
  • Data wejścia w życie 17.06.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 23/987/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dzierżawionego przez Centrum Medyczne „Nad Brdą” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) w związku z § 7 ust. 3 i ust. 4 umowy dzierżawy mienia ruchomego zawartej w dniu 15 czerwca 2011 r. pomiędzy Obwodem Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy, a Centrum Medycznym „Nad Brdą” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian