uchwała Nr 23/992/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia XIII edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 23. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 17.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.06.2020
  • Data wejścia w życie 17.06.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 23/992/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozstrzygnięcia XIII edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI”
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) i w wykonaniu uchwały Nr XXIX/360/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rozdz. VI ust. 13 pkt 2), załącznika do uchwały XI/236/19 z dnia 13 listopada 2019 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 oraz uchwały Nr 10/391/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia XIII edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI”, zmienionej uchwałą Nr 16/696/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian