uchwała Nr 24/861/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie Cerep, w ramach Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 24. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 15.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.06.2016
  • Data wejścia w życie 15.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 24/861/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie Cerep, w ramach Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), uchwały Nr 409/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz Programu INTERREG Europa Środkowa przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014)10023 z dnia 16 grudnia 2014 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian