uchwała Nr 24/863/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr. J. Krzymińskiego w Inowrocławiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 24. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 15.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.06.2016
  • Data wejścia w życie 15.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 24/863/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr. J. Krzymińskiego w Inowrocławiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
  • Podstawa prawna wydania art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 Statutu Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr. J. Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p. z.o.z. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/387/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr. J. Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. poz. 1326)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian