uchwała Nr 25/1193/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 25. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.06.2018
  • Data wejścia w życie 27.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 25/1193/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650) oraz § 11 ust. 2 Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/796/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1924 i 2768, z 2017 r. poz. 4792)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian