uchwała Nr 25/1224/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 25. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.06.2018
  • Data wejścia w życie 27.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 25/1224/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 6, art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000), w związku z § 6 statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 27/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian