uchwała Nr 26/1134/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 26. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 08.07.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.07.2020
  • Data wejścia w życie 08.07.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 26/1134/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 14o ust. 3 i 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian