uchwała Nr 26/965/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o zgodności wniosku składanego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (IP POWER)

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 26. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 29.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.06.2016
  • Data wejścia w życie 29.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 26/965/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wydania opinii o zgodności wniosku składanego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (IP POWER)
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz zgodnie z pkt. II.3 Regulaminu Konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 oraz kryterium dostępu nr 11
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian