Uchwała Nr 27/1124/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 27. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 14.07.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.07.2021
  • Data wejścia w życie 14.07.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 27/1124/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania § 7 ust. 1 regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/359/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1170)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian