uchwała Nr 29/1419/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 29. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 25.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.07.2018
  • Data wejścia w życie 25.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 29/1419/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000), art. 13 ust. 2 i 2a, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089), w wykonaniu uchwały Nr XLIII/734/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian