uchwała Nr 30/1488/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 30. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 01.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.08.2018
  • Data wejścia w życie 01.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 30/1488/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyznania nagrody rocznej
  • Podstawa prawna wydania art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252), Zarządzenia Nr 43/2009 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, § 2 ust. 1 oraz § 3 pkt 1 uchwały Nr 18/540/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania nagrody rocznej (z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian