uchwała Nr 31/1523/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji ds. Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych w 2018 r. dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 31. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 16.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.08.2018
  • Data wejścia w życie 16.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 31/1523/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania składu Komisji ds. Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych w 2018 r. dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania § 11 pkt 3 Kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród, stanowiących załącznik do uchwały Nr XVII/310/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 484)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian