uchwała Nr 32/1389/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zorganizowania Konkursu filmowego pn. „Z kamerą wśród Piastów”, popularyzującego wiedzę o Szlaku Piastowskim i przyjęcia Regulaminu Konkursu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 32. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 18.08.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.08.2020
  • Data wejścia w życie 18.08.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 32/1389/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zorganizowania Konkursu filmowego pn. „Z kamerą wśród Piastów”, popularyzującego wiedzę o Szlaku Piastowskim i przyjęcia Regulaminu Konkursu
  • Podstawa prawna wydania art. 11 ust. 2 pkt 7 i 8 oraz art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, będącej załącznikiem do uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian