uchwała Nr 32/1391/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Zmieniony
  • Sesja 32. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 18.08.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.08.2020
  • Data wejścia w życie 18.08.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 32/1391/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia planu pracy
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian