uchwała Nr 32/1410/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Pana Macieja Puty na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 32. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 19.08.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.08.2020
  • Data wejścia w życie 19.08.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 32/1410/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Pana Macieja Puty na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz § 7 Statutu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/461/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian