uchwała Nr 32/1464/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Uchylony
  • Sesja 32. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 16.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.08.2017
  • Data wejścia w życie 16.08.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 32/1464/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie regulaminu przyznawania nagród osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) i w wykonaniu postanowień ust. 2 pkt 3 i ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXIX/360/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian