uchwała Nr 33/1326/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej 2016

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 33. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 31.08.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.08.2016
  • Data wejścia w życie 31.08.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 33/1326/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej 2016
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz zgodnie z § 3 ust. 3, 4 załącznika do uchwały NR 21/696/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie procedury prowadzenia zadań z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian