uchwała Nr 33/1500/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 33. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 23.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.08.2017
  • Data wejścia w życie 23.08.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 33/1500/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian