uchwała Nr 34/1563/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” oraz skierowania go do konsultacji

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 34. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 04.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.09.2019
  • Data wejścia w życie 04.09.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 34/1563/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” oraz skierowania go do konsultacji
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i 1571), § 2 ust. 1 i § 5 uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4690)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian