uchwała Nr 35/1413/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania do składu i na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 35. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 15.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.09.2016
  • Data wejścia w życie 15.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 35/1413/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania do składu i na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.) w związku z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) i § 13 pkt 1,2,5 Statutu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian