uchwała Nr 36/1628/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 36. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 18.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.09.2019
  • Data wejścia w życie 18.09.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 36/1628/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i 1571) oraz § 13 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian