uchwała Nr 36/1637/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Relacje

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Zmieniony
  • Sesja 36. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 13.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.09.2017
  • Data wejścia w życie 13.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 36/1637/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa”
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), uchwały Nr XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2018 (z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian