Uchwała Nr 3/65/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2019 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych

Poniżej zostały zamieszczone między innymi załączniki do uchwały Nr 3/65/20 Zarządu WK-P z dnia 22 stycznia 2020 r. w wersji edytowalnej – do pobrania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian