uchwała Nr 3/79/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu w roku 2018

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 3. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 23.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.01.2019
  • Data wejścia w życie 23.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 3/79/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu w roku 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500) oraz § 7 ust. 2 pkt 4 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nadanego uchwałą Nr XVI/303/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., zmienionego uchwałą Nr LIV/829/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian