uchwała Nr 38/1699/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2017 roku

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 38. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 27.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.09.2017
  • Data wejścia w życie 27.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 38/1699/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2017 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/464/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian