uchwała Nr 38/1843/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 38. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 03.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 03.10.2018
  • Data wejścia w życie 03.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 38/1843/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432) w związku z art. 215 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 oraz 1544) i § 14 pkt 3 umowy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian