uchwała Nr 39/1586/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 39. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 29.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.09.2020
  • Data wejścia w życie 29.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 39/1586/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
  • Podstawa prawna wydania art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz § 17 ust. 3 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/331/12 z dnia 27 lutego 2012 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 3527 oraz z 2017 r. poz. 4793)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian