uchwała Nr 39/1605/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyznania nauczycielom Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r.

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 39. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 29.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.09.2020
  • Data wejścia w życie 29.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 39/1605/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyznania nauczycielom Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r.
  • Podstawa prawna wydania § 1 pkt 2, § 3 ust. 2 i § 5 kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród, stanowiących załącznik do uchwały Nr XVII/310/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 484)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian